SPÄT NA HLAVNÚ STRÁNKU

Modely spolupráce

1

Z dodanej predlohy (obsahuje viac ako 90% textu a 10% obrázkov) vyrobíme epub (flowing epub). Vyroba epub začína od 0,3 eura za 1 stranu dodaného textu. V tejto cene máte možnosť vložiť do eknihy 1 video súbor a 1 audio súbor.

Mám záujem o bližšie informácie a návrh zmluvy - MODEL 1
2

Z dodanej predlohy (obsahuje viac ako 50% obrázkov a 50% textu) vyrobíme epub (flowing epub). Vyroba epub začína od 0,6 eura za 1 stranu dodaného textu.

Mám záujem o bližšie informácie a návrh zmluvy - MODEL 2
3

Z dodanej predlohy (obsahuje viac ako 80% obrázkov a 20% textu) vyrobíme epub (fixed layout epub). Vyroba epub začína od 0,9 eura za 1 stranu dodaného textu.

Mám záujem o bližšie informácie a návrh zmluvy - MODEL 3
4

Z dodanej predlohy - text, ilustrácie, foto, video súbory, audio súbory, 3D modely, interaktívne prvky vyrobíme .ibook. Vyroba takéhoto typu multimediálnej eknihy je vysoko náročná, preto pre presné stanovenie ceny je potrebné vidieť predlohu.

Mám záujem o bližšie informácie a návrh zmluvy - MODEL 4
5

Mám hotový epub. Potrebujem publikačný servis.
Naša spoločnosť preverí kvalitu spracovania epub-u (ZDARMA*) a knihu vypublikuje.

Mám záujem o bližšie informácie a návrh zmluvy - MODEL 5

Ponuka pre začínajících autorov a malé vydavateľstvá

6

Z dodanej predlohy (obsahuje viac ako 90% textu a 10% obrázkov) vyrobíme epub (flowing epub*). Vyroba epub je ZADARMO.

Mám záujem o bližšie informácie a návrh zmluvy - MODEL 6

(*V prípade, že dodaný epub nespĺňa technické požiadavky definované spoločnosťou Apple a Amazon, poskytovateľ epubu si musí tento epub upraviť sám na vlastné náklady. Pre odstránenie chýb v epube dodávame zoznam chybových upozornení. Výroba epub súboru bez následnej distribúcie u nás, nie je možná.

zavrieť formulár

Mám záujem o bližšie infomácie a návrh zmluvy - Model 1

Ozveme sa vám hneď, ako to bude možné
iadverti@iadverti.com
ibookmarket@ibookmarket.sk